Beyond Numbers Show

Discography

Oгнян Божилов за смислените идеи и продукти, които променят градската среда

Learn more

Михаил Бакърджиев за създаването на съдържание в YouTube

Learn more

Милен Иванов за предприемаческата екосистема в България

Learn more

Валентина Куцева и Иван Бондоков за външните маркетинг отдели и бъдещето на маркетинга

Learn more

Борис Павлов за трансформирането на проблем в бизнес начинание

Learn more

Благой Стоянов за семейния бизнес

Learn more

Jimmie Hunt за нишовите умения и как да се възползваме от тях

Learn more

Гергана Иванова и посланията, които те карат да действаш

Learn more

Говори интернет: Може ли да се печели от подкасти

Learn more
Beyond Numbers Show - Miroslav Dolapchiev - Darin Madjarov

Дарин Маджаров и как да печелим от образованието

Learn more
и бъдете част от нашите разговори